ICR - In Common Recycling ze Szczecina specjalizuje się w obrocie złomem stalowym i kolorowym od 2004 roku. W ciągu wielu lat funkcjonowania naszej firmy powstało kilka strategii działania, które przyczyniły się do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Stworzyliśmy trwale sieci relacji z naszymi kontrahentami. Finalnie wykrystalizowała się ostateczna wizja prowadzonej przez nas działalności. Opiera się ona na kilku filarach.

Skup złomu stalowego i kolorowego

Przyjmujemy każdą ilość złomu stalowego oraz z metali kolorowych. Naszą dewizą jest dokładność i rzetelność. Prowadzimy skup puszek aluminiowych oraz oferujemy usługę nietypową w postaci skupu ołowiu ze strzelnic zanieczyszczonego prochem strzelniczym.

Skup kabli aluminiowych, ołowianych i miedzianych

Zużyte kable doskonale nadają się do recyklingu. Odzyskane z nich metale poddawane są ponownemu przerobieniu. Trafiają do hut i po przetopieniu zostają użyte do ponownej produkcji. Prowadzimy skup kabli w izolacji, skup silników elektrycznych oraz innych urządzeń nadających się do recyklingu metali.

Transport

W celu usprawnienia funkcjonowania firmy i z myślą o naszych klientach prowadzimy transport krajowy i międzynarodowy złomu w kontenerach. Własny transport pozwala nam na niezależność oraz intensyfikację naszej działalności.

Atutem przedsiębiorstwa ICR jest uczciwe i rzetelne przyjmowanie towarów. Wyposażenie stanowią wagi elektroniczne. Metale kolorowe są ważone z dokładnością co do 0,1 kg i klasyfikowane w podgrupach, które umożliwiają ich korzystną sprzedaż. Większą ilość złomu stalowego można zważyć przy pomocy wagi najazdowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ICR wypłaca gotówką za dostarczony materiał sumy do kwoty 15000 zł. Płatności powyżej dozwolonej kwoty są realizowane przelewem w terminie uzgodnionym z dostawcą.

Od początku naszej działalności wkładamy ogrom zaangażowania w tworzenie trwałych i korzystnych relacji z naszymi kontrahentami, co owocuje w wieloletnią pracą z odbiorcami naszych usług.

Skup złomu ICR w Szczecinie od ponad 8 lat handluje złomem stalowym z niemiecką firmą Theo Steil GmbH. Poprzez rzetelność i terminowość w wywiązywaniu się z kontraktów firma buduje dobrą reputacją, która już kilkakrotnie uzyskała "Certyfikat Firmy Godnej Zaufania".

ICR Szczecin

Kliknij i sprawdź nasze aktualne ceny kabli

Cennik