ICR - In Common Recycling ze Szczecina specjalizuje się w obrocie złomem stalowym i kolorowym od 2004 roku. W ciągu wielu lat funkcjonowania naszej firmy powstało kilka strategii działania, które przyczyniły się do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Stworzyliśmy trwale sieci relacji z naszymi kontrahentami. Finalnie ukształtowała się ostateczna wizja prowadzonej przez nas działalności. Opiera się ona na kilku filarach.

Skup złomu stalowego i kolorowego

Przyjmujemy każdą ilość złomu stalowego oraz z metali kolorowych. Naszą dewizą jest dokładność i rzetelność. Prowadzimy skup puszek aluminiowych.

Skup kabli aluminiowych, ołowianych i miedzianych

Prowadzimy skup kabli w izolacji. Zużyte kable poddawane są recyklingowi. Trafiają do hut i po przetopieniu zostają użyte do ponownej produkcji.

Skup metali

Atutem przedsiębiorstwa ICR jest uczciwe i rzetelne przyjmowanie towarów. Wyposażenie stanowią wagi elektroniczne. Metale kolorowe są ważone z dokładnością co do 0,1 kg i klasyfikowane w podgrupach, które umożliwiają ich korzystną sprzedaż. Większą ilość złomu stalowego można zważyć przy pomocy wagi najazdowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ICR wypłaca gotówką za dostarczony materiał do kwoty 15000 zł. Płatności powyżej tej kwoty są realizowane przelewem w terminie uzgodnionym z dostawcą.

Od początku naszej działalności wkładamy ogrom zaangażowania w tworzenie trwałych i korzystnych relacji z naszymi kontrahentami, co owocuje w wieloletnią pracą z odbiorcami.

Skup złomu ICR w Szczecinie od ponad 12 lat handluje złomem stalowym z niemiecką firmą Theo Steil GmbH. Poprzez rzetelność i terminowość w wywiązywaniu się z kontraktów firma buduje dobrą reputacją, która już kilkakrotnie uzyskała "Certyfikat Firmy Godnej Zaufania".

ICR Szczecin

Kliknij i sprawdź nasze aktualne ceny kabli

Cennik